Regler for skureSkure - Tillæg til lokalplan


       

                     Der er givet dispensation til at bygge yderligere skurtyper, end de der er beskrevet i lokalplan 227.


Læs mere for at se hvilke typer det drejer sig om. Vær opmærksom på, at der stadig skal søges tilladelse hos kommunen.


Vær ligeledes opmærksom på materialer til tag, træbeklædning samt at opbygningen skal være identisk med eksisterende skure herunder at træbeklædningen skal være lodret.