Vigtige telefonnumre


Vigtige telefonnumre:


 • Alarm                                112  
  • Oplys hvor ulykken er sket
  • Hvad der er sket
  • Hvormange er kommet til skade
  • Hvorfra der ringes (bliv i telefonen)

 • Politi                                   114                                                                            

 • Akuttelefonen:                     1813

 • Giftlinjen:                            82 12 12 12

 • Politi - Glostrup:                   43 62 14 48         
   
 • Høje-Taastup kommune:        43 59 10 00 

 • Driftsbyen vand, kloak mm.:  43 59 11 00                

 • TDC kabel tv                         80 80 40 40

 • Radius kundeservice:             70 20 48 00

 • Taastrup fjernvarmeværk:      43 55 30 10

 • Taxa - Dantaxa                      43 48 48 48

 • Taxa - Vesttaxa                      43 45 45 45