Kontakt

G/F Potentilvej


En forening med naboovervågning
Bestyrelsen 


 1 formand + 1-2 medlemmer + 1 suppleant - valgt 2 år i lige årstal.


Formand:


Helle Krogh                           Potentilvej 25             2019-2021

Mail: helle.krogh2@gmail.com


Næstformand:

x                                           


Best.medlem+Sekretær:

Per Elnif                                  Potentilvej 23            2020-2022

 

Kasserer:

Lise Bruun                              Potentilvej 27            2018-2020


Suppleant:


Christian Pedersen                  Potentilvej 15            2020-2022


Rene Hasly                             Potentilvej 5              2019-2021Revisor:

 

Hanne Rosenkilde                   Potentilvej 31              2020-2022


Revisorsuppleant:

 

Brian  Ruddy Tufvesson            Potentilvej 43            2020-2022