Kontakt
Bestyrelsen Formand:


René Hasly                             Potentilvej 17            2024-2026

Mail: bestyrelse@potentilvej.dk


Kasserer:

Lise Bruun                               Potentilvej 27            2024-2026

Mail:  Kasserer@potentilvej.dk


Bestyrelsesmedlemmer

Christian Pedersen                   Potentilvej 15            2023-2025

Henrik Friis                              Potentilvej 33            2024-2026

 

Suppleant:

Andreas Simonsen                    Potentilvej 20            2024-2026Revisor:

Hanne Rosenkilde                    Potentilvej 31             2024-2025


Revisorsuppleant:

Brian  Ruddy Tufvesson             Potentilvej 43             2024-2025


Formand + 2 medlemmer + 2 suppleant - vælges for 2 år i lige årstal.

1 medlem - vælges for 2 år i ulige år

Revisor og suppleant  - vælges årligt