SIDSTE NYT
Sidste nyt omkring mobilmast :


I nedenstående link kan I læse orientering fra kommunen.


Udvalget besluttede at udsætte afgørelsen, idet der skal gives en nærmere beskrivelse om der er udarbejdet en målingsrapport i område, dette for at afklare, om det kun er der masten kan placeres for at give en god dækning (rette op på den dækning der åbenbart mangler).


http://www.htk.dk//Home/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/22/1292.aspx